Zasady oceny cech brylantów - diamentów

4C – zasady oceny cech diamentów

Co należy brać pod uwagę przy ocenie jakości diamentu ?

4C to system według którego określa się jakość a więc także i wartość szlifowanych diamentów. Skrót ten pochodzi od pierwszych liter czterech angielskich słów:

  • Colour (barwa),
  • Clarity (czystość),
  • Cut (szlif),
  • Carat (karat - 1ct = 0,2 gr).

Zatem optymalny wybór poszczególnych parametrów określających jakość diamentu wpływa na jego wartość. Dlatego warto znać podstawowe informacje aby dokonać świadomego wyboru przy wyborze i zakupie diamentów.

 

Zobacz wybrane diamenty

Barwa - Colour

Pierwszym ważnym czynnikiem wpływającym na wartość diamentu jest jego barwa.

Niewielkie stonowanie barwy, często trudne do zauważenia w pierwszych chwilach obserwacji diamentu wpływa nie tylko na jego piękno ale także na piękno blasku jakim kamień będzie cieszył nasze oko. Skala barwy wg. klasyfikacji opracowanej przez instytut GIA, w diamentach „bezbarwnych” zaczyna się od litery D i kończy na literze Z.

Najlepszą barwę mają kamienie oznaczone literą D, jest to tzw. najczystsza biel+. Istnieją i są stosowane inne skale określania barwy, często jest stosowane nazewnictwo skandynawskie, gdzie kolor D jest oznaczony jako RIVER+, używana jest także rosyjska skala oceny barwy wyrażona w cyfrach arabskich. gdzie kolor D jest oznaczony jako 1a barwa K - Z jako 8.

diamenty1

Wartość diamentu z względu na barwę spada wraz z wzrostem jego zażółcenia. Na rynku diamentów funkcjonuje kilka systemów oznaczeń barwy diamentów bezbarwnych. Oprócz najpopularniejszej terminologii GIA, możemy spotkać się z wspomnianym już systemem skandynawskim, niemieckim czy np. rosyjskim. Zestawienie obok pozwoli dostrzec różnice w nazewnictwie i klasyfikacji ze względu na stosowany system oceny barwy diamentów.

diamenty2

Czystość- Clarity

Bardzo ważną cechą wpływającą tak jak barwa na wartość jest jego czystość diamentu. Diamenty mogą posiadać cechy nie tylko wewnętrzne zwane inkluzjami, ale również cechy zewnętrzne – zwane skazami. O tym, do jakiej klasy czystości określony diament zostanie przypisany decyduje nie tylko obecność wyżej wymienionych cech, ale również ich rozmieszczenie, wielkość, ilość, ale także łatwość dostrzegania i ich wpływ na brylancję diamentu.

FL – Flawless

Diament czysty lupowo. Kamień idealnie czysty, obserwując go pod powiększeniem 10-krotnym nie zauważymy żadnych cech wewnętrznych lub zewnętrznych.

IF – Internally Flawless

Czysty Lupowo. Kamień obserwując pod powiększeniem 10-krotnym nie posiada cech wewnętrznych, może posiadać cechy zewnętrzne.

VVS – Very Very Small Inclusions.

Bardzo bardzo małe wrostki. Inkluzje widoczne jedynie pod powiększeniem 10-krotnym ale nie w obszarze tafli. Rozróżnia się podział na VVS1 i VVS2, w zależności od ilości i miejsca rozmieszczenia inkluzji.

VS – Very Small Inclusions.

Bardzo małe wrostki. Inkluzje widoczne pod powiększeniem 10-krotnym w tafli i w podstawie, Stosuje się podział na VS1 i VS2, w zależności od ilości i miejsca rozmieszczenia inkluzji.

SI – Small Inclusions.

Wrostki małe Większe inkluzje widoczne pod pow 10-krotnym ale nie widoczne gołym okiem, Stosuje się podział na SI1 oraz SI2, w zależności od ilości i miejsca rozmieszczenia inkluzji.

I1 – Inclusions 1.

Wrostki wyraźnie widoczne gołym okiem ale trudne do rozpoznania. Oznaczane są także jako P1 – 1st Pique.

I2 – Inclusions 2.

Większe wrostki widoczne gołym okiem możliwe do rozpoznania. Oznaczane są także jako P2 – 2st Pique.

I3 – Inclusions 3.

Wrostki widoczne gołym okiem – zajmują ponad 50% powierzchni kamienia. Oznaczany są także jako P3 – 3st Pique 1-3 .

Szlif - Cut

Szlif jest elementem wpływającym na wygląd kamienia i wartość. Przy ocenie poprawności wykonania szlifu, dokładnej analizie podlegają proporcje kamienia jak i wykończenie szlifu – w tym błędy symetrii i polerowania. Brylancja powstaje w wyniku całkowitego wewnętrznego odbicia i rozszczepienia promieni świetlnych, jak również odbicia światła od zewnętrznych powierzchni faset. Jako że szlif jest cechą diamentu zależną od człowieka – pozostałe wynikają z naturalnych uwarunkowań kamienia – tak ważne jest aby szlifierz wykonał swoją pracę w jak najlepszy sposób. Braki w proporcji lub symetrii szlifu skutkują niewłaściwym załamaniem światła i słabą brylancją , mają także wpływ na wartość kamienia.

diamenty3

Ocena wykończenia i proporcji szlifu określa :

  • Doskonała (excellent)
  • Bardzo dobra (very good)
  • Dobra (good)
  • Zadowalająca (fair)
  • Słaba (poor)

Im wyższa ocena tym lepsza jakość szlifu i oczywiście blask diamentu.

W zależności od formy kryształu surowego kamienia, a czasami i fantazji szlifierza diamenty szlifowane są w wielu różnych kształtach. Najpopularniejszą formą szlifowanych diamentów jest oczywiście szlif brylantowy okrągły, ale można też spotkać inne rodzaje szlifów.

diamenty4

Masa - Carat

Masa diamentów ale też i innych kamieni szlachetnych wyrażana jest w karatach. Jeden karat ( 1 ct ) równy jest 0,2 grama. Masa diamentu wynika z jego wymiarów; średnicy i wysokości i grubości rondysty. Zakładając prawidłowe wartości, kamień w szlifie brylantowym, o średnicy 4,4 mm oraz o wysokości 2,0 mm posiada masę 0,25 ct.. Kamień 0,50 ct powinien posiadać średnicę około 5 mm oraz wysokość 3,1 mm. Średnica 6,5 mm oraz wysokość 3,9 mm sugeruje nam masę brylantu równą 1.00 ct.

diamenty5

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem