Ekspertyzy certyfikacja kamieni szlachetnych

Ekspertyzy, certyfikacja oraz system identyfikacji diamentów i innych kamieni szlachetnych

Omawiając temat oceny cech fizycznych diamentów oraz innych kamieni szlachetnych i ich wyceny, nie można nie wspomnieć o znaczeniu dokumentu opisującego te wszystkie informacje, będące wynikiem badań przeprowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów w tej branży.

Przyjmując ustalenia Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich pojęcie Certyfikat - jest dokumentem handlowym wystawianym przez sklep, hurtownię lub osobę sprzedającą kamienie jubilerskie albo biżuterię. Rzeczoznawca lub osoba sprzedająca, która wystawia certyfikat jest najczęściej zatrudniona w instytucjach wymienionych powyżej.

Certyfikat powinien zawierać informacje dla klienta o towarze który kupił , to znaczy: masę wyrobu, próbę metalu, rodzaj metalu, rodzaj i masę kamienia lub kamieni oraz parametry identyfikujące kamień lub kamienie (ilość sztuk, masę, barwę, czystość, rodzaj szlifu ). Powinien zawierać również nazwę i adres sklepu, który sprzedał towar oraz pieczątkę imienną rzeczoznawcy lub sprzedawcy i jego podpis.

Jeżeli chodzi zaś o ekspertyzy, SRJ opisało je jako dokument sporządzany przez neutralnego eksperta, wykwalifikowanego rzeczoznawcę, nie powiązanego ze sklepem, hurtownią lub osobą fizyczną, który otrzymał zlecenie na dokonanie ekspertyzy, orzeczenia. Nie może on być także powiązany handlowo z przedmiotem, który podlega ekspertyzie.

Ekspertyza powinna być dokładna i powinna zawierać następujące dane:

  • Imię i nazwisko lub firmę zlecającą usługę (nie wystawia się anonimowych ekspertyz)
  • Postawione zadania dla rzeczoznawcy określone przez zleceniodawcę
  • Opis przedmiotu poddanego ekspertyzie
  • Warunki, w jakich została ona wykonana oraz z jakich przyrządów korzystano, aby jej dokonać
  • Informacje w oparciu o jakie zasady została wykonana
  • Dokładną ocenę przedmiotu , ale niekoniecznie musi zawierać wycenę. Jeżeli równocześnie jest dokonana wycena, należy podać w oparciu o jakie cenniki została dokonana, czy podana wartość dotyczy cen hurtowych, komisowych czy detalicznych
  • Datę, miejsce, pieczątkę imienną i podpis eksperta
  • Ekspertyza jest dokumentem , który może i powinien być przekazywany następnemu właścicielowi
  • Za błędną ekspertyzę ponosi odpowiedzialność rzeczoznawca, który ją wystawił

Proces badania diamentów oraz innych kamieni szlachetnych i ich ocena jest przeprowadzana w laboratoriach gemmologicznych. Takie laboratorium jest wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia, zatrudnia uznanych ekspertów gemmologów i daje gwarancje bezbłędnej oceny cech diamentów innych kamieni szlachetnych.

Najbardziej uznane w świecie laboratoria gemmologiczne to: GIA – Gemological Institute of America, HRD – Hooge Raad voor Diamanten, IGI – International Gemological Institute.

certyfikat diament 1skala barwy diamentow2 1

Wysoka wartość materialna oszlifowanych diamentów powinna być zabezpieczona potwierdzeniem ich autentyczności czyli certyfikatem.

Brylant, który klient otrzymuje jest opakowany w specjalnie zapieczętowany pakiet i certyfikat z numerem, który jest wypalony przy pomocy lasera na krawędzi (rondyście) oszlifowanego kamienia. Klienci chętniej wybierają oznakowane diamenty, zyskując dodatkowo solidny dowód na zgodność brylantu z certyfikatem.
Od wielu lat system oznaczania kamieni laserem pomaga w obrocie diamentami i innymi kamieniami szlachetnym o dużej wartości.
Laserowe oznaczanie kamieni jest wykonywane w laboratoriach gemmologicznych i najczęściej zleca się ich oznakowanie kamienia już podczas jego certyfikacji.

Poza certyfikatami wystawianymi przez uznane laboratoria, wystawiane są także certyfikaty przez wysokiej klasy specjalistów gemmologów, posiadających odpowiednią wiedze i doświadczenie.

Zakup w sklepie jubilerskim diamentu z certyfikatem lub innego wyrobu jubilerskiego jest gwarancją dobrego zakupu. Certyfikat określa cechy sprzedawanego wyrobu a sprzedający poświadcza swoją wiedzą wszelkie informacje zawarte w certyfikacie. Ma to duże znaczenie, szczególnie kiedy nasza wiedza na ten temat jest niewielka.

skala barwy diamentow 1

certyfikat diamen3t 1

Informacje zawarte w certyfikacie  dają obraz całego wyrobu, bądź pojedynczego kamienia szlachetnego. Potwierdzają jego jakość i gwarantują uczciwość transakcji. Zapraszamy do naszego salonu jubilerskiego. Satysfakcja gwarantowana.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem